دوره عملی معماری چند لایه و SOA با استفاده از WCF 4.5

زمانی که وب سرویس ها معرفی شدند تا مدتی پاسخگوی نیازهای زمان خودشان بودند، اما با رشد تکنولوژی های نرم افزار نیازها و خواسته های مشتریان نیز بیشتر شد، به طوری که امکانات استاندارد وب سرویس ها دیگر کافی نبود. وب سرویس ها فاقد امکان تامین امنیت (مانند نیاز به لاگین قبل از استفاده از سرویس، رمزنگاری کانال ارتباطی، رمزنگاری پیام های تبادل شده و ...)، عدم امکان استفاده از Session های سمت سرور هستند.  همچنین وب سرویس ها محدود به پروتکل HTTP هستند، در حالی که نسل بعدی وب سرویس ها یعنی WCF می تواند در هر نوع برنامه ای مانند:

 • Console Application
 • Windows Application
 • Web Application
 • Windows Service

 ادغام شود. همچنین سرویس های WCF می توانند از هر پروتکلی که نیاز و فراهم است (حتی پروتکل اختصاصی مورد نظر شما) استفاده کنند، و گزینه های متعددی برای تامین امنیت در آنها وجود دارد.

 در این دوره آموزشی سعی شده است ضمن پرداختن به آموزش مفاهیم WCF، روند آموزشی عمل گرا باشد، به طوری که در هر فصل پس از بیان شدن مقدمات و مفاهیم مورد نیاز جریان به سمت آموزش نحوه کاربرد آن موارد در عمل هدایت می شود.

 خلاصه مباحث: 

 1. آشنایی با مفاهیم SOA
 2. آشنایی با استاندارد و مشخصه های وب سرویس ها
 3. آشنایی با مفاهیم WCF (معروف به WCF ABC)
 4. بررسی مراحل ایجاد یک سرویس WCF
 5. بررسی گزینه های میزبانی سرویس های WCF
 6. افزودن قابلیت کار با دیتابیس و مدیریت خطاها
 7. آموزش Distributed Transaction در WCF
 8. امنیت در WCF
   

پیش نیازات: 

 • آشنایی با زبان C#‎
 • آشنایی با برنامه نویسی Web

 

 
 1. آشنایی با وب سرویس ها و WCF
  • SOA چیست؟
  • وب سرویس ها
   • وب سرویس چیست؟
   • WSDL چیست؟
   • Web Service Proxy
   • SOAP
  • استاندارد و مشخصه های وب سرویس ها
   • WS-I Profile ها
   • WS-Addressing
   • WS-Security
   • WS-ReliableMessaging
   • WS-Coordination و WS-Transaction
  • آشنایی با WCF
   • WCF چیست؟
   • چرا از WCF برای SOA استفاده می شود
   • ساختار WCF
   • مفاهیم WCF (معروف به WCF ABC)
    • Address
    • Binding
    • Contract
    • Endpoint
    • Behavior
    • Hosting
    • Channel ها
    • Metadata
 2. برنامه نویسی یک سرویس ساده WCF
  • ایجاد Solution و پروژه HelloWorld
  • ایجاد قرارداد سرویس HelloWorldService
  • پیاده سازی قرارداد سرویس HelloWorldService
  • میزبانی کردن سرویس WCF در IIS Express
   • ایجاد پروژه host
   • تست کردن پروژه host
   • IIS Express
   • اعمال تغییرات در web.config
   • اجرا کردن برنامه host
  • ایجاد کردن یک Client برای استفاده از سرویس WCF
   • ایجاد پروژه Client
   • ایجاد کردن فایل های Config و Proxy
   • اعمال تغییرات در برنامه Client
   • اجرا کردن برنامه Client
   • تنظیم کردن برنامه سرویس برای AutoStart
 3. میزبانی کردن و Debug کردن سرویس HelloWorld WCF
  • میزبانی کردن سرویس HelloWorld WCF
   • میزبانی کردن سرویس در ASP.NET Development Server
   • میزبانی کردن سرویس در یک برنامه مدیریت شده
    • میزبانی کردن سرویس در یک Console Application
    • بکار بردن سرویسی که در یک Console Application میزبانی شده است
   • میزبانی کردن سرویس در یک Windows Service
   • میزبانی کردن سرویس در یک سرور IIS با استفاده از پروتکل HTTP
    • آماده کردن فایل ها و فولدرها
    • راه اندازی IIS
    • راه اندازی سرویس WCF در IIS
    • تست کردن سرویس WCF در IIS
   • میزبانی کردن سرویس در یک سرور IIS با استفاده از پروتکل TCP
    • مزایای میزبانی سرویس WCF با استفاده از پروتکل TCP
    • آماده کردن فایل ها و فولدرها
    • فعال کردن Non-HTTP WCF Activation در سیستم میزبان
    • تست کردن سرویس WCF میزبانی شده در IIS با استفاده از پروتکل TCP
   • گزینه های دیگر میزبانی سرویس های WCF
  • Debug کردن سرویس HelloWorld WCF
   • Debug کردن از برنامه Client
    • راه اندازی پروسه Debug
    • Debug کردن در برنامه Client
    • Debug کردن سرویس WCF
   • Debug کردن مستقیم سرویس WCF
    • اجرا کردن سرویس WCF در حالت Debugging
    • اجرا کردن برنامه Client
   • Attach شدن به پروسه سرویس WCF در حال اجرا
   • Debug کردن سرویس WCF میزبانی شده در IIS
 4. پیاده سازی یک سرویس WCF در دنیای واقعی
  • چرا لایه سرویس ضروری است؟
  • ایجاد Solution و پروژه با استفاده از قالب های آماده WCF
   • ایجاد WCF Service Project
  • ایجاد لایه Service Interface
   • ایجاد Interface های سرویس
   • ایجاد Data Contract ها
   • پیاده سازی Service Contract ها
   • اعمال تغییرات در app.config
   • تست کردن سرویس با استفاده از WCF Test Client
   • تست کردن سرویس با استفاده از برنامه Client خودتان
  • افزودن لایه Bussines Logic
   • افزودن پروژه Business Domain Object
   • افزودن پروژه Business Logic
   • فراخوانی لایه Business Logic از لایه Service Interface
   • تست کردن سرویس WCF با یک لایه Business Logic
 5. افزودن قابلیت کار با دیتابیس و مدیریت خطاها
  • ایجاد پروژه لایه Data Access
   • فراخوانی Data Access Layer در Business Logic Layer
   • آماده کردن دیتابیس
   • Query گرفتن از دیتابیس (GetProduct)
   • تست کردن متد GetProduct
   • به روز رسانی دیتابیس (UpdateProduct)
  • افزوند قابلیت مدیریت خطاها به سرویس
   • افزودن Fault Contract
   • ایجاد کردن یک Fault Contract Exception
   • تست کردن Fault Exception
 6. آشنایی با Linq
  • Linq چیست؟
  • Data Provider چیست و چه نقشی ایفا می کند؟
  • مقایسه دستورات Linq با دستورات SQL
  • Query گرفتن از مجموعه ها
   • کار با آرایه ها
   • کار با لیست ها
  • برقراری Join بین دو یا چند مجموعه
  • Anonymous Type ها
  • عبارت های Lambda
  • Object Initializer
  • Collection Initializer
  • Extention Method ها
   • توابع مفید Linq در کار با مجموعه ها
 7. آشنایی و کار با Entity Framework
  • نقش Entity Framework به عنوان Data Provider
  • چه دیتابیس هایی توسط Entity Framework پیشتیبانی می شوند؟
  • شروع کار با Entity Framework
   • ایجاد دیتابیس
   • ایجاد مدل بر اساس دیتابیس
   • گزینه های دیالوگ Model
  • انجام عملیات بر روی دیتابیس با کمک Model
   • ایجاد یک نمونه از کلاس Context
   • خواندن داده ها از جداول
   • درج داده ها در جداول
   • به روزرسانی داده ها در جداول
   • حذف داده ها ا ز جداول
 8. استفاده از Linq to Entities در یک سرویس WCF
  • ایجاد پروژه LinqNorthwind
  • ساختن مدل دیتابیس Northwind
  • ایجاد پروژه Business Domain
  • استفاده از Linq To Entities در لایه دسترسی به داده ها
   • افزودن Reference به پروژه BDO
   • ایجاد GetProduct در لایه دسترسی به داده ها
   • ایجاد UpdateProduct در لایه دسترسی به داده ها
  • ایجاد لایه Business Logic
  • ایجاد لایه Service Interface
  • تست کردن سرویس با WCF Test Client
  • تست کردن Concurrency با استفاده از برنامه خودتان
   • ایجاد برنامه Client خودتان
    • پیاده سازی قابلیت GetProduct
    • پیاده سازی قابلیت UpdateProduct
   • تست کردن عملیات GetProduct و UpdateProduct
 9. امنیت در WCF
  • اجزاء امنیتی WCF
   • احراز هویت در WCF
   • حسابرسی در WCF
   • امنیت تبادل داده ها در WCF
    • انواع حالت های امنیت در WCF
    • امنیت ارسال در WCF
    • امنیت پیام در WCF
    • امنیت ترکیبی در WCF
    • گزینه های احراز هویت برای تبادل در WCF
    • گزینه های احراز هویت برای پیام در WCF
   • میزبانی یک سرویس WCF با استفاده از Basic Authentication
    • تنظیم کردن سرویس
    • فعال کردن قابلیت Basic Authentication
    • پیکربندی کردن Basic Authentication در IIS
    • پیکربندی کردن پروتکل HTPS
    • پیکربندی کردن Basic Authentication در سرویس
    • تست کردن سرویس با Basic Authentication
   • میزبانی کردن سرویس با استفاده از Windows Authentication
.Net Framework 4.5 WCF Microsfot Service Windows

شرایط ویژه : جهت دانشجویان 10 درصد و جهت افرادی که از دیگر دوره ها استفاده نموده اند نیز 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

شهریه و مدت دوره:
این دوره در 10 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه برگزار می گردد. هزینه هر دوره 4،000،000 ریال است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»