برنامه نویسی Web با استفاده از C#‎ و ASP.NET

 عناوین سرفصل های دوره بصورت ترکیب تئوری و عملی تدریس می شوند و در مواردی که مطلب کمی پیچیده است برای کمک به درک بهتر آن، بصورت مثالی زنده نحوه کاربرد و استفاده از آن نمایش داده می شود.
 
 • آموزش دستورات و ساختارهای کلیدی زبان C#‎
 • آموزش مفاهیم برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented) و کاربرد آنها در  زبانC#‎
 • آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن آن برای برنامه نویسی Web
 • آشنایی با مفاهیم Web Form ها
 • آشنایی با Web Control و  کاربرد آنها برای توسعه برنامه های مبتنی بر  وب
 • آشنایی با تکنیک های حفظ حالت (State Management)
 • آشنایی با روشهای بررسی اعتبار (Validation) و کاربرد آنها در برنامه نویسی وب
 • آشنایی با User Control ها
 • آموزش ساخت عناصر گرافیکی با استفاده از برنامه نویسی
 • آموزش استفاده از Style ها، Theme ها، و Master Page ها
 • آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و بکارگرفتن آنها با استفاده از ADO‎‎.Net
 • آشنایی با روشهای اتصال به داده ها بصورت خودکار (Data Binding)
 • آموزش کاربرد کنترل های ویژه کار با بانک های اطلاعاتی (Data Control ها)
 • آموزش نحوه تامین امنیت وب سایت با استفاده از Forms Authentication
 • آشنایی با ASP‎‎.Net AJAX و نحوه بکارگیری آن
 • پروژه سیستم مدیریت محتوا
 • آشنایی با HTML (اگر آشنایی لازم را ندارید برای یادگیری به سایت html.ir و یا w3schools.com مراجعه کنید).

 

 

 1. زبان C#‎
  • زبان های ‎.Net
  • مبانی زبان C#‎
   • حساسیت به حروف بزرگ و کوچک
   • نگارش توضیحات در C#‎
   • اتمام دستورات
   • بلوک ها
  • متغیرها و انواع داده ها
   • تعیین مقدار و مقداردهی اولیه
   • String ها و کاراکترهای Escape
   • آرایه ها (Arrays)
   • شمارش پذیرها (Enumerations)
  • عملیات بر روی متغیرها
   • تبدیل نوع (Type Cast)
  • اپراتورها
   • اپراتورهای مقدار دهی
   • اپراتورهای ریاضی
   • اپراتورهای منطقی
   • اپراتورهای افزاینده و کاهنده
   • اپراتورهای مقایسه
   • اپراتور شرطی
  • دستورات شرطی
   • دستور if
   • دستور switch
   • حلقه ها
    • دستور for
    • دستور foreach
    • دستور while
  • به دام انداختن خطاهای زمان اجرا با استفاده از دستور try/catch/finally
 2. Type ها، Object ها، و Namespace ها
  • مروری بر کلاس ها
   • ساختار یک کلاس ساده
  • ساختن یک کلاس ساده
   • ایجاد یک نمونه از کلاس
   • افزودن Property ها
   • افزودن یک Method
    • نوع خروجی
    • پارامترها
    • Method Overloading
   • افزودن یک Constructor
  • آشنایی با Reference ها و Assembly ها
   • استفاده از Namespace ها
   • Import کردن Namespace ها
   • Assembly ها
  • کلاس نویسی پیشرفته
   • ارث بری (Inheritance)
   • اعضای Static
   • Access Modifiers
  • تعریف لیست های Generic و استفاده از آنها
 3. آشنایی با Visual Studio
  • Visual Studio چه امکاناتی به شما می دهد؟
  • Web Site یا Web Application
  • ایجاد پروژه جدید
   • ایجاد یک Web Application جدید
   • آشنایی با Solution Explorer
   • افزودن Web Form ها
  • طراحی یک Web Page
   • افزودن Web Control ها
   • پنجره Properties
  • آناتومی یک Web Form
   • آشنایی با Web Form Markup
   • آشنایی با Page Directive
  • نوشتن کد
   • کلاس Code-Behind
   • افزودن Event Handler ها
   • Import کردن خودکار Namespace ها
   • شکل دهی و رنگی کردن خودکار
   • Debug کردن
   • تحت نظر گرفتن متغیرها
 4. مقدمات Web Form ها
  • آناتومی یک ASP.NET Web Application
   • انواع فایل های ASP.NET
   • دایرکتوری های یک ASP.NET Application
  • آشنایی با Server Control ها
   • تفاوت های HTML Control ها با Server Control ها
    • View State
    • Event Handling
    • دسترسی به کنترل های Server در Code Behind
  • کلاس Page
   • هدایت کاربر به یک صفحه جدید
  • Event های سطح Application
   • فایل Global.asax
   • Application Event های دیگر
  • پیکربندی ASP.NET
   • فایل web.config
   • نگهداری تنظیمات سفارشی در فایل web.config
 5. Web Control ها
  • شروع کار با Web Control ها
   • Web Control های پایه ای
   • Tag های Web Control ها
  • آشنایی با انواع کنترل ها
   • دکمه ها
   • کنترل های لیست
    • کنترل های لیستی چندگزینه ای
   • استفاده از کنترل های MultiView و View
  • Event های Web Control ها و AutoPostBack
  • چرخه زندگی (Life Cycle) صفحات
 6. حفظ حالت (State Management)
  • مشکل حفظ حالت
  • استفاده از کامپوننت Hidden Field
  • انتقال مقادیر بین صفحات
   • استفاده از Query String
  • آشنایی با View State
   • ViewState Collection
   • حفظ کردن مقدار Variable Member ها (فیلدها)
   • نگهداری اشیاء سفارشی
  • Session State
   • بکارگیری Session State
   • یک مثال از Session State
  • Application State
  • Cookie ها
   • یک مثال از کاربرد Cookie ها
  • مروری بر گزینه های موجود برای حفظ حالت (State Management)
 7. بررسی اعتبار (Validation)
  • آشنایی با بررسی اعتبار
   • کنترل های Validator
   • بررسی اعتبار سمت سرور
   • بررسی اعتبار سمت Client
  • کنترل های بررسی اعتبار
   • یک مثال ساده از بررسی اعتبار
   • گزینه های دیگر نمایشی
   • بررسی اعتبار بصورت دستی
   • بررسی اعتبار با استفاده از Regular Expressions
   • یک فرم مدیریت مشتری با امکان بررسی اعتبار
   • گروه های بررسی اعتبار (Validation Groups)
 8. مقدمات ADO.NET
  • مدیریت داده ها چیست؟
  • پیکربندی Database
   • قرار دادن Connection String در web.config
   • آشنایی با ADO.NET
   • Namespace ها مربوط به داده ها
   • کلاسهای Data Provider
  • دسترسی مستقیم به داده ها
   • SqlConnection
   • SqlCommand
   • SqlDataReader
   • DataSet
   • SqlDataAdapter
   • بروزرسانی داده ها
  • مرور مطالب این بخش
 9. Data Binding و Data Control ها
  • آشنایی با Data Binding
   • انواع Data Binding در ASP.NET
   • Data Binding چگونه کار می کند؟
  • Data Binding با مقادیر تکرار شونده
   • Data Binding با استفاده از List Control های ساده
   • یک مثال ساده از List Binding
   • استفاده از مشخصه DataValueField
   • Data Binding با استفاده از ADO.NET
  • کنترل های Data Source
   • چرخه حیات صفحه هنگام Data Binding
   • SqlDataSource
   • انتخاب رکوردها
   • دستورات پارامتر دار
  • استفاده از Template های GridView
   • استفاده از چند Template
   • ویرایش کردن Template ها در Visual Studio
  • کار با کنترل Repeater و DataList
  • مرور مطالب این بخش
 10. User Control ها و Master Page ها
  • User Control ها
   • ایجاد یک User Control ساده
   • User Control های مستقل
  • آشنایی با Master Page ها
   • یک Master Page و Content Page ساده
   • Master Page ها و Content Page ها چگونه متصل می شوند؟
   • یک Master Page با چند ناحیه برای Content ها
   • محتویات پیش فرض
  • مرور مطالب این بخش
 11. استفاده از Style ها، Theme ها
  • انواع Style ها
   • ایجاد یک Inline Style ساده
   • ایجاد یک Style Sheet
   • بکار بردن قواعد Style Sheet
  • Theme ها
   • Theme ها چگونه کار می کنند؟
   • بکار گرفتن یک Theme ساده
  • مرور مطالب این بخش
 12. امنیت وب سایت
  • آشنایی با پیش نیازهای امنیت
  • مدل امنیت در ASP.NET
   • وب سرور Visual Studio
   • احراز هویت و کنترل دسترسی
  • Forms Authentication
   • تنظیمات web.config
   • قواعد کنترل دسترسی
   • صفحه Login
  • مرور مطالب این بخش
 13. ASP.NET AJAX
  • آشنایی با AJAX
   • ابزارهای AJAX در ASP.NET
   • ScriptManager
  • بازخوانی های Partial
   • یک تست ساده با استفاده از UpdatePanel
   • بروزرسانی شرطی
  • اطلاع از پیشرفت عملیات
   • نمایش یک Progress Bar شبیه سازی شده
  • مرور مطالب این بخش
 14. استفاده از تمام آموزشهای فوق و نتیجه گیری: پروژه سیستم مدیریت محتوا
  • بررسی امکاناتی که قرار است در این سیستم تعبیه شوند
  • طراحی دیتابیس
   • ایجاد جدول کاربران
   • ایجاد جدول گروه های نوشته ها
   • ایجاد جدول نوشته ها
   • ایجاد Stored Procedure ها
  • طراحی برنامه
   • ایجاد کلاس های لایه دسترسی به داده ها
   • ایجاد فولدرهای ویژه مدیران و ...
   • ایجاد Master Pagfe ها
   • ایجاد صفحات برنامه
    • ایجاد صفحات بخش مدیران
     • ایجاد صفحه مدیریت کاربران
     • ایجاد صفحه مدیریت گروه های نوشته ها
     • ایجاد صفحه مدیریت مطالب و نوشته ها
    • ایجاد عناصر مورد نیاز بخش کاربران
     • ایجاد User Control ها
      • ایجاد کنترل نمایش فهرست گروه های مطالب
      • ایجاد کنترل نمایش جزئیات یک نوشته
      • ایجاد کنترل نمایش وضعیت Login کاربر
     • ایجاد صفحه اصلی سایت
     • ایجاد صفحه نمایش مطالب زیر یک گروه خاص
     • ایجاد صفحه Login
  • پیکربندی امنیتی پروژه
   • تنظیم کردن پارامترهای Forms Authentication
   • جلوگیری از دسترسی کاربران لاگین نشده به فولدر Admin
  • Publish کردن و نصب پروژه
  • مرور مطالب این بخش
.Net Framework 4.5 WCF Microsfot Service Windows

شرایط ویژه : جهت دانشجویان 10 درصد و جهت افرادی که از دیگر دوره ها استفاده نموده اند نیز 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

شهریه و مدت دوره:
این دوره در 10 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه برگزار می گردد. هزینه هر دوره 4،000،000 ریال است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»