سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وب نگار (Help Desk)

پایگاه دانش (Knowledge base) در وب نگار®

مطابق تعاریف موجود در مهندسی دانش، و مدیریت دانش، به مجموعه‌های محتوی واقعیات، قواعد (دستورات)،  پایگاه‌های دانش (Knowledge bases) گفته می‌شود. مدیریت دانش می‌تواند توانایی سازمان‌ها و شرکت‌ها را در انجام چهار مفهوم ماموریت(آنچه که سعی دارند انجام دهند)، رقابت(نحوه رسیدن به بخش‌های رقابتی)، کارآیی(نحوه تحویل نتایج)، تغییر(نحوه مقابله با تغییرات)، بهبود بخشد. به عبارتی می‌توان گفت مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته‌ها در سازمان‌ها است. مدیریت دانش در سازمان‌ها و شرکت‌ها به بهبود تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری بیشتر، افزایش سود، کاهش بارکاری، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‌کند.

وب نگار® مطابق توصیه نامه های استاندارد های موجود مانند ITIL برای دانش سازمان حوزه فناوری اطلاعات امکانات مناسبی تدارک دیده است. در «سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وب نگار»، می توانید کلیه دانش موجود در مورد خدمات ارائه شده به مشتریان را سازماندهی و ذخیره نمایید. این سامانه با سامانه مدیریت دارایی های(اموال) رایانه ای ارتباط مستقیمی دارد. به گونه ای که می توان دانش به وجود آمده را بر اساس برند و مدل و نوع تجهیزات ثبت نمود تا در زمان های آتی دسترسی به آن آسانتر شود.

وجود پایگاه دانش در سازمان باعث می شود که:

  •     ثبت و ضبط دانش کارشناسان در طی زمان باعث می شود که پایگاه دانش ارزشمندی در اختیار سازمان قرار گیرد.
  •     فراموشی و گذشت زمان آن را نابود نمی سازد.
  •     تغییر نیروهای تیم کاری واحد فناوری اطلاعات باعث از دست رفتن دانش نمی شود.
  •     از دوباره کاری جلوگیری می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برخی مشتریان ما

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»