وبلاگ مجله فناوری

بسیاری از نویسندگان استفاده از واژگان  «Continuous» و «Continual» با معانی «مستمر» و «مداوم» یا «پیوسته» و دیگر مترادف ها دقیق نیستند. اما بین این دو تمایز هست.
هر دو صفات مدتی از زمان توضیح می دهد.

 

«Continuous» مدت زمان بدون وقفه را نشان می دهد.
مثال: «پرش مداوم نور چراغ های فلورسنت باعث سردرد شد»


«Continual»  مدت زمانی را بیان می کند که در طی یک دوره زمانی طولانی ادامه می یابد، اما به صورت وقفه دار.
مثال: «تعمیرات مداوم خیابان، ترافیک را برای نزدیک به دو سال به هم زد».

مثال: آن کودک تا زمانی که مادرش با تلفن صحبت می کرد به طور «Continuous» فریاد می زد.
در ماه آوریل، در این بخش از کشور به طور «Continual» باران می بارد. ویا غذا خوردن یک فعل «Continual»  است، اما ضربان قلب یک فعل «Continuous» است

در نتیجه در ترجمه متون در فناوری اطلاعات و ITIL بین دو عبارت Continuous Improvement و Continual Improvement تفاوت هست.

منتشرشده در مجله فناوری وب نگار
  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»