میز کمک

 • تفاوت بین میز راهنمای فناوری اطلاعات و میز خدمات فناوری اطلاعات

  میز خدمات فناوری اطلاعات helpdeskیک تفاوت بین این دو وجود دارد، و این اغلب به سردرگمی منجر می شود. اینجا برداشت من در این دو توصیف است:

  اول از همه - اگر شما در حال صحبت کردن در مورد یک میز کمک و یا میزخدمات هستید، به یاد داشته باشید کهایندو عملکرد جزئی از کسب و کار بودهو الزاماقسمتی از یک نرم افزار نیستند.شما می توانید نرم افزار  را  اجاره ، طراحی یا خرید کنید که شما را در انجام عملکرد کمک می کند، اما در خود آنها راه حل نیست.در حالی که اجرای یک میز خدمات یامیزراهنماکمک بدون نرم افزار در محل (با استفاده از تکه کاغذ، تخته سفید، گره در دستمال) ممکن است، برای اجرایعملکردیک میز خدمات یامیزراهنما بدون مردم ممکن نیست.

  میز راهنما (مرکز مشاوره) (Helpdesk)

  میز کمک با یک عملکرد خارجی روبرو است. این ابزاربه مشتریان خارجی برای تماس با سازمان شما را با سوالات و مشکلات اجازه می دهد، و  به شما  فرصتی را برای مدیریت این ارتباطات به شیوه ای کارآمدمی دهد. میز راهنما (مرکز مشاوره) معمولا توسط تیم پشتیبانی مشتری اداره می شود،که مسئولیت رسیدگی به اولین خط ارتباط با مشتری است. آنها می توانند در داخل در صورت نیاز افزایش یابند،اما همیشه یک نقطه تماس برای مشتری باقی خواهد ماند (به عنوان مثال اگر یک سوال در مورد صورت حساب وجود دارد، تیم امور مالی لازم است که  در جهت اقدام مناسب ارائه مشاوره نماید).

   

  میز خدمات(Service Desk)

  میز خدمات با یک عملکردداخلی روبرو است. این به مشتریان داخلی برای ورود سوالات و مشکلات اجازه می دهد، و این دوباره  به شمافرصت  برای مدیریت این در شیوه ای کارآمد می دهد.تامین کنندگان و شرکای همچنین بخش خدمات با ورود به سیستم برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

  اغلبمابه طور سنتی، بخش میز خدمات را صرفا به عنوان یک تابع از بخش فناوری اطلاعات در نظر می گیریم. (به عنوان مثال در صورت بروز یک مشکل با پرینتر، شما باید میز خدمات تماس بگیرید). با این حال در واقعیت، هر گروه یا تیم در سازمان شما می تواند فعالیت میز خدمات خود را اجرا کند. تصور کنید  هر تیم یا بخش سازمان خدماتی را ارائه می کند، و همه آنها خودشان (اغلب به صورت متفاوت) مشتریان داخلی با سوالات و مشکلات مربوط به آن سرویس را برای مجموعه های خود از  را فراهم می کنند. این باعث احساس مناسبآنهابرای  عملکرد خود  برای برخورد با این مشتریان داخلی است.

  چمع بندی

  پس به طور خلاصه، عملکرد میز کمک یک عملکردخارجی را فراهم می کند که نقطه تماس را برای مشتریان، مدیریت سوالات و مشکلات مشتریاناست. عملکرد میز خدمت یک عملکرد داخلی است، ارائه نقطه تماس برای مشتریان داخلی از هر تیم خاص و یا بخش در سازمان شما.

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»