سیستم تیکتینگ

  • مدیریت گردش کار خدمات فناوری اطلاعات و تیکتینگ

    خدمات فناوری اطلاعات در هر سازمان دارای روال گردش کار خاص خود است، سازمان ها و واحد های ساپورت و خدمات فناوری بر اساس سیاست های داخلی روال گردش کار را ترسیم و به اجرا در می آورند، به طور عام کارکنان با ورود به یک سامانه مرکزی و بر اساس پست سازمانی و همچنین قوانین تعریف شده اقدام به صدور درخواست نموده و درخواست (تیکت) به سرپرست، مدیر یا مستقیما به واحد آی تی یا کارشناس خاص، واحد حراست سازمان و... ارجاع شود. پس از وصول درخواست به واحد فناوری اطلاعات و با تشخیص مدیریت واحد، درخواست به کارشناس یا کارشناسان مربوطه ارجاع می گردد. همچنین یک کارشناس ممکن است کار را به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. در پایان با ارجاع کار به مرحله پایان، فرایند خاتمه می یابد و توسط درخواست کننده تایید و نظرسنجی می گردد. در هر مرحله درخواست کننده می تواند مراحل گردش کار خود را مشاهده و از زمان انجام آن اطلاع یابد. ضمنا کارشناسان نیز می تواند ضمن مدیریت منظم تر بر امور محوله، اقدام به ثبت نفر ساعت کارشناسی و هزینه ها و نوع فعالیت های انجام شده در لحظه به لحظه فرایند نمایند. این مسئله به شفافیت خدمات واحد و رضایتمندی خدمات گیرندگان کمک می نماید. مدیر واحد نیز می تواند لحظه به لحظه بارکاری تیم خود را نظارت نماید.

  • معرفی سامانه خدمات فناوری اطلاعات وب نگار®

    امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به یک رکن اساسی در کسب و کارها تبدیل شده است. سازمان ها در فضای رقابتی موجود و برای افزایش بهره وری و کارایی سازمان از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می نمایند. به عبارتی دیگر امکان فعالیت در حوزه کسب و کار بدون بهره مندی از فناوری اطلاعات بسیار دشوار و ناکارآمد شده است. مدیریت واحد‌های فناوری اطلاعات خود چالش بزرگی است، حجم بالا و متنوع  تجهیزات سخت افزاری، شبکه ای، نرم افزارها و ابزارهای کار، مستندات و رویه های انجام کار، «تهیه آمار و گزارشات» مدیریتی و روزانه و به موقع از وضعیت موجود، «محاسبه هزینه خدمات» و «سرویس‌دهی مناسب»، «مدیریت کارکنان واحد» و «تقسیم وظایف»، «شفافیت گردش کار»، «مانیتورینگ فعالیت‌ها»ی درحال انجام و «مدیریت امنیت اطلاعات»، «تهیه و حفظ مستندات»، «مدیریت و بازرسی و تعمیرات دارایی های رایانه‌ای»، «رعایت استانداردهای روز» از جمله نگرانی ها و مشکلات مدیران فناوری اطلاعات و کارکنان واحد است .در واقع «خدمات فناوری اطلاعات» به نوعی خود نیازمند فناوری اطلاعات است. سامانه های نرم افزاری مانند «میز خدمات فناوری اطلاعات» یا «میز راهنما» با توجه به استانداردهای روز می‌توانند در این امر تسهیل کننده باشند. سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وب نگار®به جهت پاسخگویی به این نیاز شما طراحی شده است.

  WEBNEGAR TV  

مرام نامه وب نگار

«وب نگار حقوق مشتریان خود را محترم می شمارد، ما در مورد توصیف ویژگی های محصولات خود کاملا شفاف عمل می نماییم، اصالت کالا و خدمات ما شفاف بیان می گردد. در اجرای تعهداتمان کوشا و دقیق هستیم. به مسئولیت اجتماعی مان توجه داریم. در حفظ اسرار مشتری کوشا هستیم»